El món islàmic vol finances ètiques

Notícies de la firma

Notícies de la firma

El món islàmic vol finances ètiques

3 de Novembre de 2017 - viaempresa.cat

L’advocat de Roca Junyent, Xavier Foz, indica altres productes populars. “Existeix la Musharakah, similar a la joint venture, en la que el repartiment de beneficis i pèrdues es dóna en proporció entre client i entitat. Per la seva banda, la Mudarabah seria l’equivalent als comptes de participació occidentals, amb la diferència que els actius, com els materials o el terreny, són propietat del banc inversor. En no poder generar interessos ni retribuir als seus clients pels seus dipòsits, els bancs busquen productes que permetin moure el capital i que afavoreixen que els usuaris obtinguin rendiments amb inversions que fan de la mà de la mateixa entitat”.