Logística i
Transport

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Logística i Transport s’encarrega dels assumptes següents :