Roca Junyent

Cercador de continguts de Roca Junyent
Imprimir


Inici  |  Àrees de Pràctica |  Urbanisme

Urbanisme


Assessorament legal a particulars, administracions i empreses públiques en totes les qüestions corresponents al Dret Urbanístic:

  • Redacció d’instruments de planejament general, amb assistència tècnica pròpia o subcontractada. Modificacions puntuals de planejament general. Participació, amb consultories de planejament urbanístic externes, en la redacció d’instruments de planejament general i derivat. Emissió d’informes jurídics sobre planejament.
  • En gestió urbanística: constitució de juntes de compensació, redacció i tramitació fins la inscripció de projectes de reparcel·lació, redacció d’escrits d’al·legacions, valoracions d’indemnitzacions, etc.
  • Procediment administratiu urbanístic: intervenció en tota classe de procediments administratius d’elaboració de planejament general i derivat, així com de gestió urbanística en totes les seves classes, redactant al·legacions, informes, recursos administratius i participant en negociacions.
  • Contenciós-administratiu urbanístic: direcció lletrada, davant totes les instàncies judicials (unipersonals o col·legiades) de recursos contenciós-administratius en tot tipus de plans: d’ordenació territorial i urbanístics, de gestió urbanística així com de llicències urbanístiques i ambientals.
Segueix-nos a: Icona Twitter Icona Linkedin
© Roca Junyent