Roca Junyent

Cercador de continguts de Roca Junyent
Imprimir


Inici  |  Uneix-te a nosaltres | Què oferim?  |  Retribució, compensació i beneficis

Retribució, compensació i beneficis


El sistema de retribució, compensació i beneficis socials de Roca Junyent es basa en criteris de proporcionalitat, equitat i competitivitat, coherents amb els nivells d'experiència professionals assolits per cadascú/na.

Aquests elements són clau per al rendiment, la motivació, la cohesió i l'equilibri intern. 

El paquet retributiu a Roca Junyent està integrat pels següents conceptes:

  • Retribució fixa.
  • Retribució variable en funció de la categoria, de l'assoliment d'objectius individuals, d'àrea i de negoci. Els principals paràmetres per quantificar aquest concepte retributiu són: la qualitat del treball, la generació de negoci, el nivell formatiu, la promoció del Despatx, entre d'altres.
  • Beques de formació jurídica i d'idiomes a l'estranger.

Segueix-nos a: Icona Twitter Icona Linkedin
© Roca Junyent