Yolanda
Puiggròs Jiménez de Anta

Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 86 02

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: y.puiggros@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Advocada en exercici des de 1995, està especialitzada en dret sanitari i dret farmacèutic. Compta amb àmplia experiència en assessorament jurídic a centres hospitalaris i en consultoria nacional i internacional de sistemes de salut i gestió sanitària. La tasca de la Yolanda se centra sobretot en la compravenda de medicaments i productes sanitaris, en el marc tant de contractes públics com de contractes privats, i ha desenvolupat gran part de la seva carrera en l’assessorament en aquesta matèria. Així mateix és especialista en gestió de serveis públics i en assessorament a entitats públiques, institucions sense ànim de lucre i empreses privades en els àmbits societari, contractual i de dret administratiu i de dret regulador. És secretària dels consells d’administració de diversos patronats de fundacions i societats. Amb anterioritat a la seva incorporació a Roca Junyent, havia estat directora dels serveis jurídics del Consorci de Salut i Social de Catalunya i del seu Servei Agrupat de Contractació Administrativa.

Català, espanyol, francès i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

•        Societat Catalana de Gestió Sanitària

•        Llicenciatura en Dret, Universitat Pompeu Fabra, 1995

•        Especialitat en Contractes i Serveis Públics, Universitat de Barcelona, 1996

•        Especialitat en Dret d’Aigües, Universitat de Barcelona, 1997

•        Especialitat en Dret de la Seguretat Social, Universitat de Barcelona, 1998

•        Especialitat en Dret Administratiu, Universitat de Barcelona, 1999

Professora del Màster en Gestió d’Hospitals i Centres Sanitaris, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona.

Professora del Màster en Advocacia, Universitat Pompeu Fabra.