Albert
Rodríguez Arnaiz

Albert  Rodríguez Arnaiz

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 53 76

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: a.rodriguez@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Àrees de Pràctica

Laboral

L’Albert té una àmplia experiència en assessorament en matèria laboral i de seguretat social a entitats mercantils, tant locals com multinacionals, com també a quadres directius i treballadors qualificats. Entre els serveis que presta s’hi compten: assessorament en processos de reestructuració i extinció col·lectiva, tant en procediments de regulació d’ocupació com en procediments concursals; negociació col·lectiva en l’àmbit autonòmic, provincial i empresarial; procediments de negociació amb els representants legals dels treballadors; assistència i defensa dels interessos dels clients davant els jutjats d’afers socials, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional; mediacions davant el Tribunal Laboral de Catalunya, intermediació davant la Inspecció de Treball, assessorament en matèria contractual, compensació i beneficis, plans d’opcions sobre accions, manual de l’empleat, diligència deguda i processos d’integració postfusió.

Català, espanyol i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        Llicenciatura en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona, 1994

•        Professor de practicum III a la Universitat de Barcelona

PREMIS

I RECONEIXEMENTS