Albert
Segura Roda

Albert Segura Roda

Dades de contacte

Tel.: +34 93 240 28 46

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: a.segura@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

L’Albert és especialista en l’assessorament en matèria de drets d’autor, propietat intel·lectual, drets d’imatge, dret de la publicitat i competència deslleial per a creadors, institucions culturals i empreses en l’àmbit editorial i de producció cultural, tant en aspectes d’assessoria general i contractació, com de resolució de conflictes i procediments judicials. A més, té una àmplia experiència en la pràctica del dret mercantil, tant en el seu vessant societari com contractual, sobretot en processos de fusions i adquisicions, la secretaria d’òrgans d’administració i la negociació, l’estructuració i la formalització d’acords empresarials.

Català, espanyol, francès i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1973

•        Professor del Màster El Mercat Artístic: Criteris i Circuits, Universitat de Barcelona

PREMIS

I RECONEIXEMENTS