Anna
Viladàs Jené

Anna Viladàs Jené

Dades de contacte

Tel.: +34 93 240 28 46

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: a.viladas@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Especialista en l’assessorament en matèria de drets d’autor, propietat intel·lectual, drets d’imatge, dret de la publicitat i competència deslleial per a creadors, institucions culturals i empreses, tant espanyoles com estrangeres, en aspectes d’assessoria general i contractació, d’estratègies de protecció d’actius, resolució de conflictes i procediments judicials.

•          Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1994

•          Master of Laws, University of Chicago Law School, 1995

Català, espanyol, francès, anglès, italià i suec

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•          International Trademark Association

•          Union Internationale des Avocats

•          Asociación Española de Derechos del Entretenimiento

•          Cambra de Comerç Hispanosueca de Barcelona

PREMIS

I RECONEIXEMENTS