Eduard
Sagarra Trias

Eduard Sagarra Trias

Dades de contacte

Tel.: +34 93 240 27 39

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: e.sagarra@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Àrees de Pràctica

Immobiliari

L’Eduard està especialitzat en dret mercantil i dret immobiliari, en especial en dret internacional públic, dret internacional privat, dret comunitari, dret d’estrangeria i immigració, i dret internacional dels drets humans. És president de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya i membre de diferents patronats i associacions públiques i privades. Forma part dels consells d’administració de diverses companyies immobiliàries i hoteleres, de les quals n’és secretari.

Català, espanyol, francès i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        President de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

•        Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals

•        Membre del Team Europe de la Comissió de les Comunitats Europees

•        Vicepresident de la Secció de Drets Humans de la Union International des Advocats

•        Institut Internacional de Ciències Polítiques

•        Vicepresident de l’Associació Salut i Família

•        President del consell de redacció de la revista Món Jurídic

•        Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1971

•        Titulació en Dret Comparat, Institut de Droit Comparé, 1973

•        Doctor en Dret, Universitat de Barcelona, 1989

•        Titulació en Organitzacions Europees, Universitat d’Estrasburg, 1968•1969

•        Titulació en Dret Internacional Públic i Dret Internacional Privat, Acadèmia de Dret Internacional, l’Haia

•        Professor titular de la Càtedra de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona

•        Professor titular de dret internacional públic, dret de la nacionalitat, dret d’estrangeria y ciutadania europea, així com de dret comunitari, Facultat de Dret d’ESADE, Universitat Ramon Llull

•        Director i coordinador de mòdul i professor del Màster en Dret Internacional dels Negocis, Facultat de Dret d’ESADE, Universitat Ramon Llull

Director, coordinador i professor de diversos màsters i cursos organitzats per universitats espanyoles i institucions públiques i privades en matèria d’estrangeria