Francesc A.
Baygual Davoust

Francesc A. Baygual Davoust

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 65 03

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: fa.baygual@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Madrid

En Francesc té àmplia experiència en fusions, compravenda d’empreses, joint ventures, reestructuracions de societats, dret societari, dret mercantil i dret contractual, i representa clients espanyols i multinacionals. És secretari dels consells d’administració de diverses empreses. També és expert en dret de telecomunicacions, un camp del qual és assessor des de l’any 1997, quan es va liberalitzar el sector de les telecomunicacions a Espanya. Finalment, compta amb àmplia experiència en dret de les noves tecnologies, que ha adquirit des de 1997, així com en matèria de firma digital des de 1999, quan es va aprovar la primera llei espanyola en aquest àmbit.

•          Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1993

•          Màster en Dret, Universitat Abat Oliba, 1994

•          Master of Laws, Sheffield University (Regne Unit) • Law School, 1996

Català, espanyol, francès i anglès

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•          Asociación de Entidades para la Confianza Digital

•          Ponent del practicum de dret de les noves tecnologies a la Universitat de Barcelona