Gabriel
Lladó Ribot

Gabriel Lladó Ribot

Dades de contacte

Tel.: +34 971 71 10 77

Fax.: +34 971 22 27 95

Email.: g.llado@rj-ra.com

Oficines

Palma de Mallorca

En Gabriel compta amb àmplia experiència com a advocat de tribunals, sobretot en assumptes de caire civil, així com de dret penal i dret ambiental. Ha intervingut en nombrosos processos judicials i litigis sobre responsabilitat civil, successions, obligacions i contractes, així com sobre arrendaments i propietat horitzontal, i està especialitzat en dret de la construcció. Ha intervingut en causes penals i processos d’índole diversa davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. També ha desenvolupat funcions d’assessorament a diverses empreses i entitats, i ha intervingut en processos arbitrals.

•        Llicenciatura en Dret, Universitat de les Illes Balears, 1996

Català, espanyol i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears