Inés
Canadell Torras

Inés Canadell Torras

Dades de contacte

Tel.: + 34 93 241 86 21

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: i.canadell@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Àrees de Pràctica

Públic

Especialista en dret administratiu i urbanisme. Assessora a particulars, empreses i administracions públiques en instruments de planejament i gestió urbanística mitjançant la seva formulació i tramitació, al·legacions, negociació, recursos, informes, dictàmens i altres actuacions. També opera en qualsevol altra branca de l’activitat relacionada amb administracions públiques (estatal, autonòmica o local) sobre propietats especials, ports i costes, mines, transports, sectors regulats i expropiacions. Dirigeix litigis davant dels tribunals sobre qualsevol matèria pròpia de la jurisdicció contenciosa administrativa.

•        Llicenciatura en Dret, Universitat Abat Oliba, 1997

Català, espanyol i italià

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        Professora del Màster en Advocacia i examen d’accés a la professió, Universitat Internacional de Catalunya