Jaume
Riutord Ramis

Jaume Riutord Ramis

Dades de contacte

Tel.: +34 971 711 077

Fax.: +34 971 222 795

Email.: j.riutord@rj-ra.com

Oficines

Palma de Mallorca

En Jaume compta amb àmplia experiència com a processalista davant de qualsevol tipus de tribunals, sobretot en assumptes de caire civil i mercantil, així com en penal econòmic. Especialitzat en dret immobiliari i societari, ha intervingut en importants processos judicials, inclosos litigis en matèria de contractes de construcció i responsabilitat per defectes d’edificació, sobre compliment de contractes, conflictes entre accionistes i delictes societaris. En matèria de família s’ha especialitzat en procediments relatius a capacitat i filiació, i ha desenvolupat funcions d’assessorament legal extern d’importants entitats financeres.

•          Llicenciatura en Dret, Univeristat de les Illes Balears, 1998

Català, espanyol i anglès

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres

•          Carta Europea. Agis i Euromed