Lluís
Saura Lluvià

Lluís Saura Lluvià

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 86 63

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: ll.saura@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

En Lluís és especialista en dret administratiu i urbanisme. Assessora a particulars, empreses i administracions públiques en instruments de planejament i gestió urbanística mitjançant al·legacions, negociació, recursos, informes, dictàmens i altres actuacions, assistit, si escau, per arquitectes especialistes en urbanisme. També opera en qualsevol altra branca de l’activitat relacionada amb administracions públiques (estatal, autonòmica o local) sobre propietats especials, aigües, ports i costes, mines, transports, sectors regulats, contractació, medi ambient i expropiacions. Dirigeix litigis davant dels tribunals sobre qualsevol matèria pròpia de la jurisdicció contenciosa administrativa.

•          Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1973

•          Ingressa a la carrera judicial el 1976 per oposició lliure i s’especialitza, a partir de 1989, en dret administratiu com a magistrat al Tribunal Superior de Justícia de Barcelona

•          Màster en Gestió Urbanística, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Català, espanyol, francès i anglès

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•          Membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

•          Professor de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

•          Professor a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, on imparteix lliçons en cursos de postgrau sobre gestió urbanística

PREMIS

I RECONEIXEMENTS