Mª Dolors
Roca Solergibert

Mª Dolors Roca Solergibert

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 86 63

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: md.roca@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Àrees de Pràctica

Immobiliari

Públic - Urbanisme

La Mª Dolors compta amb àmplia experiència en contractes immobiliaris, sobretot en assumptes relacionats amb la compravenda d’immobles i terrenys, dret de l’edificació, construcció i permutes, constitució de drets reals de superfície i altres, així com servituds, constitució i regulació de complexos immobiliaris.  Acumula una dilatada trajectòria en tot allò relacionat amb la contractació arrendatària, ja sigui de conformitat amb la Llei d’arrendaments urbans, ja sigui amb la legislació o el dret civil comú. Compta així mateix amb experiència en assessoria legal en dret urbanístic per al desenvolupament del territori o la rehabilitació de zones urbanes consolidades, incloses les diverses accions de planificació, gestió i execució urbanístiques.

•          Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1979

•          Diploma en Dret Urbanístic, Instituto de Derecho Administrativo de Madrid, 1978

Català, espanyol, francès i anglès

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers