Màrius
Miró Gili

Màrius  Miró Gili

Dades de contacte

Tel.: +34 93 240 28 44

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: m.miro@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Advocat en exercici des de 1972, en Màrius és especialista en dret processal civil i mercantil. Ha intervingut com a advocat de part en innombrables casos, així com en procediments arbitrals nacionals i internacionals. Actua habitualment com a àrbitre —ja sigui com a àrbitre únic, ja sigui com a president de tribunal arbitral— designat directament per les parts o per institucions arbitrals nacionals i internacionals com la Cambra de Comerç Internacional de París (ICC) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).

Català, espanyol, francès i anglès

•         Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•         Vocal de la Junta de Govern del Tribunal Arbitral de Barcelona

•         President de l’Asociación del Fomento del Arbitraje

•         Membre del Club Español del Arbitraje

•         President de l’associació Mediation Quality

•         Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1970

•         Llicenciatura en Filosofia, Universitat de Barcelona, 2004

•         Màster en Filosofia, Universitat de Barcelona, 2009

•         Diploma en Tècniques de Negociació i Mediació, Harvard University, 2012

•         Màster en Mediació, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2013

•        Professor del Màster en Advocacia, Universitat Pompeu Fabra

•        Professor del Màster en Dret de la Construcció i del curs de dret de successions, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

PREMIS

I RECONEIXEMENTS