Miquel
Roca Junyent

Miquel  Roca Junyent

Dades de contacte

Tel.: +34 93 240 28 41

Fax.: +34 93 241 86 66

Email.: m.roca@rocajunyent.com

Oficines

Madrid

Barcelona

En Miquel compta amb àmplia experiència en l’exercici de la professió i la pràctica jurídica, que va iniciar fa més de quaranta anys en els diferents àmbits del dret dels negocis, sobretot en qüestions relatives al dret administratiu i al dret urbanístic, així com de la contractació pública directa i indirecta a través de les societats d’economia mixta antany de recent creació. La seva experiència en l’àmbit de les administracions públiques el va conduir a participar en negociacions i operacions de gran importància per al desenvolupament del país (project finance i fusions i adquisicions en diferents sectors), la qual cosa li va permetre conèixer de primera mà l’evolució econòmica espanyola i europea, molt en especial la dels sectors regulats, on coneixeria les formes contractuals més modernes en els àmbits del dret mercantil i corporatiu. La seva experiència li ha valgut un reconegut prestigi en els àmbits de l’arbitratge i la mediació. Va ser diputat per Barcelona i president del grup parlamentari català al Congrés dels Diputats des del 1977 fins el 1995. Va formar part de la ponència que va elaborar la Constitució de 1978, així com de la comissió que va redactar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Durant el període 1982•1995 va ser president de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cooperació Bilateral amb l’Administració de l’Estat.

•          Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1961

Català, espanyol, francès i anglès

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

•          Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres

•          President de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País

•          President del Museu Nacional d’Art de Catalunya

•          President d’Honor d’Alumni de la Universitat de Barcelona

•          Patró vitalici de la Fundació Gala•Salvador Dalí

•          Vocal del Consell Consultiu de Foment del Treball

•          Professor convidat de dret constitucional, Universitat Pompeu Fabra

PREMIS

I RECONEIXEMENTS