Santi
Pagès Carballeda

Santi Pagès Carballeda

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 86 68

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: s.pages@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

En Santi té àmplia experiència en dret contractual i societari i ha intervingut en nombroses fusions, adquisicions, dissolucions, liquidacions i vendes de societats, en les quals ha representat companyies espanyoles i multinacionals.

És coordinador de l’equip especialitzat en dret d’assegurances de Roca Junyent i disposa d’extensa experiència en l’assessorament a entitats asseguradores i de reassegurances en aspectes reguladors i contractuals, així com en tot tipus d’operacions de reestructuració corporativa. A més, cal destacar que ha estat assessor en moltes de les aliances més importants del sector de la banca i de les assegurances dutes a terme a Espanya en els darrers anys.

També és director del Latam desk, un equip especialitzat en l’assessorament a clients llatinoamericans en les seves inversions a Espanya.

Català, espanyol i anglès

•        Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•        International Bar Association

•        Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro

•        Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, 1996

•         Professor a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona, Càtedra de l’Empresa Familiar

PREMIS

I RECONEIXEMENTS