Susana
Ibarz Vinzo

Susana Ibarz Vinzo

Dades de contacte

Tel.: +34 93 241 53 98

Fax.: +34 93 414 50 30

Email.: s.ibarz@rocajunyent.com

Oficines

Barcelona

Àrees de Pràctica

Fiscal

Des d’octubre de 1996 és membre del Departament de Dret Fiscal de Roca Junyent i està especialitzada en l’assessorament i la planificació fiscal tant d’empreses com de persones físiques, residents i no residents.

Experiència en l’assessorament de grans grups empresarials nacionals en règim de tributació consolidada, d’empreses multinacionals i en la planificació de processos relacionats amb la reestructuració i compravenda de grups empresarials.

Representació davant de les autoritats tributàries i dels tribunals administratius.

•        Llicenciatura en Economia, Universitat de Barcelona, 1995

•        Postgrau en Assessoria i Gestió Tributària, ESADE, 1996

Català, espanyol i anglès