Actualitat Administrativa: ‘Novetats del Recurs de Cassació en la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’

Events

Events

Actualitat Administrativa: ‘Novetats del Recurs de Cassació en la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’

15 de Març de 2016

Professionals relacionats:

Pascual Sala Sánchez

Àrees de Pràctica Relacionades: