ICADE i Roca Junyent dissequen la reforma fiscal

Notes de premsa

Notes de premsa

ICADE i Roca Junyent dissequen la reforma fiscal

4 de Novembre de 2014

Professionals relacionats:

Joan Roca Sagarra

Àrees de Pràctica Relacionades:

Begoña García-Rozado, sotsdirectora general d’Impostos sobre les Persones Jurídiques; Antonio Montero, sotsdirector general de Tributs, i Manuel de Miguel, sotsdirector general d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques han estat els encarregats de presentar les novetats principals de la reforma.

Aquest matí ha tingut lloc la Jornada sobre la reforma fiscal desenvolupada per ICADE i Roca Junyent a la seu d’Alberto Aguilera, 23 d’aquest centre d’estudis, un esdeveniment amb l’objectiu principal de fer una repassada de les modificacions més importants de la reforma amb esperit crític i constructiu.

Així, a través d’un innovador format de ponència-contraponència, l’obertura de la jornada va ser a càrrec d’Íñigo Navarro, degà de la Facultat de Dret d’ICADE, que posteriorment va cedir la paraula a la sotsdirectora general d’Impostos sobre les Persones Jurídiques, Begoña García-Rozado, qui va enunciar les reformes principals que ha experimentat l’Impost sobre Societats i va assegurar que aquest impost “necessitava d’una reforma global, atès que era una llei amb vint anys de vigència que havia experimentat successives reformes parcials”. De la seva banda, Juan Alberto Urrengoechea, soci del Departament Fiscal de l’oficina de Roca Junyent a Madrid, va voler destacar a la seva contraponència aquelles àrees de la reforma esmentada que suposen un avenç, sense oblidar aquelles altres que es podrien millorar, “com ara la baixada dels tipus impositius, la penalització fiscal a l’endeutament i la manca d’integració de l’Impost sobre Societats amb l’IRPF”. A més a més, Urrengoechea va assegurar que “les start-ups es veuran penalitzades, ja que les companyies de nova creació o bé no tenen xifra de negoci o, si en tinguessin, seria molt petita, amb la qual cosa els afectaria especialment la limitació a la deduïbilitat de despeses per atencions a clients”.

Relatiu a l’apartat de la Llei general tributària, el sotsdirector general de Tributs, Antonio Montero, va afirmar que aquesta norma és la que té més contingut jurídic de tot el paquet de reformes, ja que ha hagut de passar per l’aprovació de l’Agència de Protecció de Dades, el Consell General del Poder Judicial i, properament, el Consell d’Estat. D’aquesta manera, durant la seva intervenció, Montero va assegurar que amb aquesta reforma es mira de generar més seguretat jurídica”, ja que s’homogeneïtzen criteris administratius, i va destacar que les mesures antiabús incorporades “estan esdevenint una eina imprescindible contra el frau fiscal”. De la seva banda, el professor del Departament de Dret Econòmic i Social d’ICADE, Antonio Palou, va ressaltar a la seva contraponència aquells aspectes més crítics que, segons el seu parer, se centraven en la paraula frau. “Evitar el frau hauria de ser un criteri ètic en qualsevol societat. Però el problema no rau en el què, sinó en el com, i l’augment de terminis del procediment inspector trenca el criteri d’eficàcia i eficiència contra el frau”. A més, Palou va fer esment especial de la llista de morosos i es va qüestionar si realment té una finalitat educativa i de consciència cívica, ja que opina que “hi ha un dany important al dret a la intimitat, atès que no tots els morosos són defraudadors”.

Per últim, i en relació amb la reforma de l’IRPF, el sotsdirector general d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques, Manuel de Miguel, va assegurar que aquesta reforma impositiva té un cost recaptador net de 5.981 milions d’euros, distribuït en els exercicis 2015 (3.310 M €) i 2016 (2.671 M €), respectivament. A més, va afirmar que “els treballadors per compte propi i els autònoms són els dos grans beneficiats de la reforma, a través de percentatges realment generosos en l’estalvi fiscal”. D’altra banda, de Miguel va voler destacar els nous impostos negatius per a treballadors i autònoms a càrrec de famílies nombroses o amb ascendents/descendents al seu càrrec, que passaran a percebre ajudes que assoleixen la xifra de 1.200 €/any, i les mesures destinades al foment de l’estalvi. De la seva banda, i a tall de contraponència, el soci director de l’oficina de Madrid de Roca Junyent, Isidro del Saz, es va referir, entre altres aspectes, a la necessitat d’unificar la fiscalitat per evitar el canvi de residència per motius fiscals (Exit Tax) com a mesura més útil i profitosa que el fet d’establir restriccions.

La clausura d’aquesta jornada va ser a càrrec de Joan Roca, vicepresident de Roca Junyent, que va concloure la seva intervenció afirmant que en un context cada cop més homogeni i global “hauríem d’aconseguir que la nostra política fiscal definís el tipus d’economia que es vol promoure per al nostre país”, i aquesta, sens dubte, hauria de ser “l’economia productiva que permeti crear ocupació i atreure inversió”, i es va qüestionar si realment la reforma fiscal contribueix a assolir aquests objectius.

Sobre Roca Junyent

Roca Junyent és una de les firmes de referència del sector de l’advocacia a Espanya. El despatx té un equip format per més de 230 professionals i amb presència nacional i internacional a través d’oficines pròpies a Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Lleida, Girona i Shanghai, i d’aliances amb els millors despatxos fora d’Espanya. La firma i uns quants dels seus professionals han estat reconeguts per les publicacions legals més prestigioses, com ara Chambers, Legal 500 o Best Lawyer International.

La seu de Roca Junyent a Madrid (carrer José Abascal, 56) s’inaugura el setembre de 1996 com un dels eixos estratègics de la companyia, la qual cosa es tradueix en què el 90% de les darreres incorporacions al bufet s’hagin fet apostant per la capital, que ja té seixanta professionals.

Descarregui el document