La distribució comercial: present, passat i futur

Articles

Articles

La distribució comercial: present, passat i futur

27 de Abril de 2015 - Revista Aranzadi Doctrinal

AUTOR

Xavier Altirriba Vives

Anàlisi de l’avantprojecte de llei del Codi Mercantil i recent dictamen 837/2014 del Consell d’Estat sobre el projecte de Codi Mercantil.

Descarregui el document