Un nou inici per als mercats de capital: repercussions de la regulació europea en matèria d’abús de mercat (MAR)

Articles

Articles

Un nou inici per als mercats de capital: repercussions de la regulació europea en matèria d’abús de mercat (MAR)

8 de Novembre de 2016 - Terralex.org

AUTORS

Xavier Foz Giralt, Xavier Foz Giralt

Descarregui el document