REIAL DECRET 13/2012 DEL 30 DE MARÇ PEL QUE ES MODIFICA, ENTRE ALTRES NORMES, LA LLEI 34/2002 D’11 DE JULIOL DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSI)

Alertes informatives

Protecció de dades

REIAL DECRET 13/2012 DEL 30 DE MARÇ PEL QUE ES MODIFICA, ENTRE ALTRES NORMES, LA LLEI 34/2002 D’11 DE JULIOL DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSI)

24 de Abril de 2012

Les novetats sobre cookies que figuren al Reial Decret-Llei 13/2012 del 30 de març pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual es prenen mesures per esmenar les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i del gas.

Descarregui el document