Alimentació

Alimentació

La legislació alimentària abasta camps diversos que tenen característiques diferenciades respecte d’altres àrees, des de les figures mercantils específiques fins a la complexitat de les restriccions a les al·legacions nutricionals i de salut.

A partir de l’anomenada “crisi de les vaques boges” la reglamentació relacionada amb les característiques dels productes alimentaris, la traçabilitat (des del camp i la granja fins a taula) i la seguretat alimentària ha adquirit un pes molt important que ha conduït al fet que el conjunt de la normativa que afecta aquest sector s’identifiqui de manera diferenciada com a dret alimentari.

Es tracta d’una normativa que té aspectes tangencials amb altres àmbits també singulars: químic, farmacèutic, energètic o mediambiental.

La lliure circulació dels aliments en el mercat interior europeu comporta el compliment necessari de la normativa que en la pràctica totalitat s’elabora en les instàncies comunitàries i que s’ocupa sempre que és possible del sentir comú dels ciutadans en equilibri amb el respecte de la diversitat.

 

Un sector de vital importància

El sector agroalimentari té gran rellevància en l’entorn en què vivim. La seva activitat està lligada a una necessitat vital: l’alimentació sana, saludable, suficient i sostenible. A més, des del punt de vista del nostre entorn econòmic més proper el sector representa una part important del PIB, particularment en els països de l’àrea mediterrània.

Així mateix, la seva activitat està vinculada al desenvolupament rural, al manteniment de l’equilibri del territori i a la sostenibilitat mediambiental.

De l’activitat del sector depèn l’abastament d’aliments per a una població mundial amb una demanda d’aliments creixent en quantitat i varietat.