Automoció

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Automoció s’encarrega dels assumptes següents :

Automoció

Roca Junyent disposa d’equips jurídics que li permeten atendre adequadament les empreses que operen dins del sector de l’automoció, a qui assessoren en les seves necessitats recurrents o ordinàries i en operacions extraordinàries i de reestructuració.

L’equip jurídic multidisciplinar de socis i professionals (advocats i economistes) abasta totes les àrees que afecten aquestes empreses, amb un èmfasi especial en les qüestions de Dret Mercantil, Dret Tributari i Dret Concursal.

L’experiència del Despatx dins el sector de l’automoció s’ha consolidat gràcies a la tasca realitzada durant anys, tant per als fabricants com per als seus proveïdors de subministraments i serveis, inclosos els seus clients, concessionaris i distribuïdors. En concret, la nostra pràctica cobreix els àmbits següents:

  • Redacció, negociació i formalització de contractes de subministrament, concessió i distribució.
  • Assessorament específic en operacions de reestructuració de xarxes de concessionaris i/o distribuïdors, fent especial atenció als aspectes mercantils, fiscals i laborals que els són inherents.
  • Assistència als clients del sector de l’automoció en situacions de crisi, concursal i pre•concursal i assessorament multidisciplinar en situacions de solvència i d’insolvència.
  • Representació dels interessos dels nostres clientes del sector de l’automoció, en reclamacions, litigis i arbitratges.
  • Assessorament en relació amb contractes de management fees, assistència tècnica, etc. i preparació de dossiers fiscals de preus de transferència.