Mercantil – Bancari
i Financer

Miquel Roca Junyent

Soci i president del Consell d'Administració

Joan Roca Sagarra

President executiu

Especialment, l’equip de Bancari i Financer s’encarrega dels assumptes següents :

Mercantil - Bancari i Financer

Dins d’aquesta àrea de pràctica s’agrupa l’assessorament a entitats de crèdit i a empreses de serveis d’inversió en qüestions regulatòries i en l’àmbit propi de la seva activitat comercial, així com en relació amb operacions corporatives en el sector bancari o de compravenda de crèdits.

L’equip assessora de manera recurrent tant entitats prestadores com prestatàries en l’estructuració i formalització d’operacions de finançament de tota mena, incloent•hi finançaments de projecte, així com en refinançaments i reestructuracions de deute i instruments financers derivats

Així mateix, el grup de Bancari i Financer de la Signatura està especialitzat en l’assessorament a iniciatives innovadores en el sector fintech, prestant serveis tant a plataformes de finançament participatiu de crowdlending i equity crowdfunding com d’intermediació en la compravenda de pagarés i factures. De la mateixa manera, assistim en la tramitació d’autoritzacions d’entitat de diners electrònics i entitat de serveis de pagament, el desenvolupament de sistemes de pagament per mòbil i en projectes relacionats amb l’ús de monedes virtuals (bitcoin).

D’altra banda, assessorem també en finances islàmiques, i som un dels primers despatxos a Espanya que comptem amb advocats certificats internacionalment en aquesta especialitat.

Bancari

–               Establiment i obertura d’entitats de crèdit a Espanya i de sucursals d’entitats de crèdit estrangeres a Espanya.

–               Fusions i adquisicions d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió.

–               Disseny i documentació de productes bancaris

–               Compliment normatiu i prevenció de blanqueig de capitals.

–               Procediments d’inspecció o sancionadors davant el Banc d’Espanya, CNMV i SEPBLAC.

–               Banca electrònica.

–               Pagaments mòbils i altres nous mitjans de pagament.

Financer

–               Finançaments bilaterals i sindicats (incloent•hi els de tipus club deal).

–               Finançament corporatiu, d’adquisició i d’actius.

–               Finançament de projecte i estructures amb participació publicoprivada (PPP).

–               Refinançaments i reestructuracions de deute.

–               Constitució de paquets de garanties i acords entre creditors.

–               Opinions legals en dret espanyol.

–               Operacions de compravenda de carteres de crèdits bancaris.

Inversió col·lectiva

–               Establiment i obertura d’empreses de serveis d’inversió.

–               Constitució de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i de societats gestores d’entitats de capital de risc.

–               Constitució d’institucions d’inversió col·lectiva i d’entitats de capital de risc (tant fons com a societats).

–               Comercialització a Espanya i a l’estranger de fons de gestió alternativa.

–               Aspectes fiscals.

Derivats

–               Preparació i negociació de contractes marc de derivats sota els estàndards ISDA i CMOF, així com de confirmacions d’operacions i garanties relacionades amb l’operativa de derivats.

–               Anàlisi de la capacitat legal de contrapartides espanyoles per subscriure contractes marc i operacions de derivats.

–               Adaptació de la documentació de derivats al règim legal aplicable a determinades entitats.

–               Adaptació a la normativa EMIR.

Altres àrees de pràctica

–               Bancassegurances: operacions corporatives i qüestions regulatòries en matèria d’assegurances. Assessorament legal en el disseny de productes.

–               Immobiliari: operacions de dació en pagament, adjudicació, permuta i compravenda o lloguer d’immobles. Processos de due diligence. Qüestions de dret immobiliari i urbanístic.

–               Processal: processos judicials d’execució hipotecària i de reclamació de crèdits a totes les instàncies. Arbitratges.

–               Concursal: representació d’entitats financeres en processos d’insolvència.

–               Entitats de Diners Electrònics i Entitats de Serveis de Pagament.

–               Finançament alternatiu: plataformes de finançament col·lectiu per internet de crowdfunding i crowdlending, així com de finançament de circulant, bitcoins.

–               Finances islàmiques.