Empresa
familiar

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Empresa familiar s’encarrega dels assumptes següents :

Empresa familiar

La nostra Àrea de Pràctica d’Empresa Familiar té una àmplia i contrastada experiència en l’assessorament a empreses familiars en tot allò que fa referència a la seva propietat, administració, gestió i successió.

Valorem conjuntament amb els accionistes de les empreses familiars la conveniència de preparar protocols familiars, capitulacions matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin unes normes de funcionament que garanteixin la continuïtat pacífica de les empreses o prevegin els mecanismes per a resoldre possibles conflictes d’interessos. Mantenim vincles estrets amb les entitats i associacions d’empreses familiars més rellevants.