Energia

Miquel Roca Junyent

Soci i president del Consell d'Administració

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Energia s’encarrega dels assumptes següents :

Energia

El dret dels sectors regulats i, en particular, el dret del sector energètic es configura com un sector clau en el marc social i econòmic actual. El nostre equip disposa d’una àmplia experiència en l’assessorament d’empreses productores i comercialitzadores d’energia, així com també en l’àmbit de les Administracions públiques.

En particular, les principals qüestions sobre les que versa la nostra tasca en l’àmbit del dret de l’energia són les següents:

  • Tramitacions administratives: autoritzacions administratives, inscripció en registres administratius en relació amb activitats del sector de la producció d’energia, tràmits i gestions davant les administracions competents.
  • Règim econòmic aplicable a la producció en règim especial d’energia.
  • Assessorament en via administrativa i judicial en relació amb autoritzacions administratives d’activitats de producció i comercialització d’energia.
  • Assessorament en via administrativa i judicial en relació amb expedients administratius sancionadors incoats contra empreses productores i comercialitzadores d’energia elèctrica.
  • Participació en nombrosos processos de due diligence en relació amb empreses del sector elèctric: producció, comercialització i transport d’energia.
  • Àmplia experiència en l’assessorament, la planificació i la instal·lació d’infraestructures de producció elèctrica, especialment pel que fa a la producció d’energia eòlica.