Fundacions i entitats sense
afany de lucre

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Fundacions i entitats sense afany de lucre s’encarrega dels assumptes següents :

FUNDACIONS I ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE

El nostre compromís de recolzament a les entitats amb finalitats socials, en duu a tenir un ampli coneixement de les diverses legislacions i regulacions a què estan sotmeses, de les qüestions i problemes jurídics que se susciten al seu si i en el context de les seves relacions amb tercers.

L’Àrea de Pràctica assessora fundacions, associacions, organitzacions no governamentals i entitats sense afany de lucre (públiques o privades) i en tots els àmbits en què operen, satisfent totes les necessitats (des de les vessants jurídica i regulatòria) per al desenvolupament de les seves finalitats i objectius i per a millorar l’organització dels recursos de què puguin disposar.

De l’assessorament a aquestes entitats se n’encarreguen professionals adscrits a totes les àrees de pràctica del Despatx, que coneixen de manera exhaustiva el seu especial marc legal. En concret, els nostres serveis  inclouen les matèries següents:

  • Assessorament mercantil: constitució, adaptació dels seus estatuts i de l’estructura i funcionament dels seus òrgans de govern i gestió a la legislació vigent, secretaria dels òrgans de govern, supervisió jurídica de la gestió diària (contractació, finançament), assessorament en la seva relació amb els organismes regulatoris autonòmics i estatals i operacions estructurals.
  • Assessorament fiscal.
  • Assessorament laboral.
  • Assessorament administratiu.
  • Assessorament en l’àmbit de la propietat intel·lectual.