Mediació i resolució
de conflictes

En particular, l’àrea de pràctica de mediació i resolució de conflictes s’ocupa de les matèries següents: :

Mediació i resolució de conflictes

El despatx aposta decididament per mecanismes de resolució pacífica de conflictes com a alternativa als procediments contenciosos.

Així, compta amb professionals amb experiència en mediació civil, mercantil, organitzacional i en els àmbits de la salut, escolar, laboral i familiar.

El Departament de mediació assessora en tots els aspectes i les fases del procediment, en concret:

  • Redacció de clàusules contractuals de sotmetiment a mediació.
  • Actuació com a mediadors i) ad hoc; ii) designats pel Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (CEMICAB); o iii) designats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  • Actuació com a advocats de part en tota classe de procediments de mediació.