Mercantil – Contractes
de distribució

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Contractes de distribució s’encarrega dels assumptes següents :

Mercantil - Contractes de distribució

L’Àrea de Contractes de Distribució té una àmplia i contrastada experiència en la redacció i la negociació de tot tipus de contractes de distribució i franquícia.

Assessorem tant les empreses fabricants i proveïdores com les que assumeixen el paper de distribuïdores o franquiciades. Fem especial atenció a la protecció dels seus coneixements tècnics (know•how) i drets, ja sigui en l’àmbit nacional o internacional.