Navegació
aèria

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Navegació aèria s’encarrega dels assumptes següents :

Navegació aèria

Liderada des de l’Àrea de Pràctica de Dret Mercantil, però amb una destacada participació en altres àrees com les de Dret Administratiu i Dret la Competència, l’Àrea de Pràctica de Navegació Aèria té una vocació de servei integral i assessora en la pràctica totalitat dels àmbits que pertanyen al Dret Aeronàutic.

Roca Junyent ha intervingut i assessorat, entre altres assumptes, en la compravenda i la constitució de companyies aèries, en la preparació i la negociació de contractes d’arrendament d’aeronaus i motors, així com en la preparació i negociació de contractes mercantils entre empreses del sector aeronàutic, com per exemple contractes de col·laboració o de prestació de serveis entre línies aèries, agències de viatges i proveïdors tecnològics.

L’assessorament de l’Àrea de Navegació Aèria inclou en especial les matèries següents:

 • Adquisicions, vendes, reestructuracions i constitució de companyies aèries.
 • Finançament de companyies aèries.
 • Arrendaments financers i operatius d’aeronaus i motors.
 • Garanties relacionades amb les aeronaus.
 • Aspectes regulatoris del Dret Aeronàutic.
 • Redacció de condicions generals de transport.
 • Contractes de col·laboració entre línies aèries.
 • Contractes entre companyies aèries, agències de viatge i proveïdors tecnològics, com operadors de sistemes informàtics de reserves.
 • Assessorament en aspectes societaris i mercantils relacionats amb l’operativa diària de les companyies aèries.
 • Sol·licitud i seguiment de la tramitació de llicències i autoritzacions administratives.
 • Tramitació i seguiment de la inscripció en el Registre de Matrícula d’Aeronaus i en Registres de Béns Mobles de drets i situacions jurídiques que pertanyen a les aeronaus i als motors.