Regulatori

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Regulatori s’encarrega dels assumptes següents :

Regulatori

Ofereix un servei individualitzat, en el qual es dissenya un esquema jurídic que s’ajusta a cada cas concret, i disposa d’una àmplia experiència multidisciplinària.

L’equip de regulatori i mercats proporciona serveis d’assessorament i de defensa en els sectors següents:

•        Ferroviari

•        Transport per carretera

•        Transport marítim i portuari

•        Transport metropolità

•        Sector aeri

•        Energia elèctrica

•        Hidrocarburs

•        Energies renovables

•        Sector de les telecomunicacions

Així mateix, en matèria de grans projectes i d’infraestructures públiques, l’equip és expert en els àmbits de la contractació pública, l’assessorament legal i la redacció de plecs, la preparació d’ofertes, els recursos administratius i contenciosos administratius en matèria de contractació pública.

També disposa d’amplis coneixements quant a concessions administratives i projectes de col·laboració publicoprivada, i té una extensa experiència en assessorament en qüestions com ara expropiacions forçoses, dret administratiu sancionador, subvencions públiques i reclamacions de responsabilitat patrimonial.