I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seves dades?

  • Identitat: ROCA JUNYENT SLP (en endavant, “ROCA JUNYENT”)
  • Domicili social: Aribau, 198, 08036 Barcelona.
  • CIF: B 60985421
  • Telèfon: 93 241 92 00

 

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES I CATEGORIA DE LES DADES TRACTADES

Amb quina finalitat?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a través del Web i, si escau, enviar-li comunicacions informatives i comercials que puguin ser del seu interès.

 

Quant de temps guarda ROCA JUNYENT les seves dades?

ROCA JUNYENT conservarà les seves dades personals mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment prestat perl’usuari mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

Als formularis del web caldrà que l’usuari empleni els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per ROCA JUNYENT, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a ROCA JUNYENT les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

 

A quins usuaris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades poden estar allotjades a plataformes de gestió de dades i enviament de comunicacions comercials (Mailchimp i Salesforce, Enacrregats de Tractament acollits al “Privacy Shield” a l’empara de l’acord EU-US disponible als enllaços https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

Roca Junyent comparteix les seves dades amb la societat del Grup SERVEIS INTEGRALS, GESTIONS EXTERNES, SLPU.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de ROCA JUNYENT o sol·licitant la seva baixa al formulari inferior.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es- C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).